Privatni građevinski poduzetnik

Radi se o jednom privatniku, koji je povodom radne nezgode uputio ispunjen formular svom osiguravajućem zavodu za preuzimanje nastalih troškova liječenja.
Sve ovo se dogodilo u Švicarskoj gdje se ovaj događaj mogao pročitati u Zuricher Cosmosu. U tom formularu oštećeni je, na pitanje načina dogadanja te nezgode naveo, da je neplanirano odreagirao u jednom trenutku. Takav dokument je SUVI (Švicarski osiguravajući zavod za Privatnike) bio dosta neprecizan, tako da su službenici iz osiguranja zamolili privatnika da im to malo detaljnije objasni, jer je neophodno za daljnje razmatranje.

Privatnik odgovara na tu molbu sljedeće:

Cijenjene Dame i Gospodo, u odgovaranju na vašu molbu za dobijanje dodatnih informacija mogu vam reći sljedeće:

Kod pitanja 3 u formularu naveo sam neplanirano reagiranje kao uzrok nesreće. Zamolili ste me da vam to pojasnim, što ovim putem želim učiniti.
Kao što već znate, po zanimanju sam krovopokrivač. Tog kobnog dana nalazio sam se sam na krovu jedne šestokatnice. Kada sam završio sa svojim poslom imao sam 250kg crijepova viška na krovu koje je trebalo spustiti na tlo. Pošto nisam imao namjeru da ih u bezbroj navrata nosim stepenicama, odlučio sam ih staviti u veliku kantu. (Kanta koja inače služi za dizanje ili spuštanje tereta sa visine.)

Sišao sam na tlo i vukao sam konopac zavezan za kantu preko role sve dok nisam digao kantu, koja je bila vezana za isti, na visinu na kojoj mi je trebala. Konopac sam naknadno čvorom vezao i time sam stabilizirao kantu na visini šestog kata.
Nakon toga sam otišao na krov i natovario kantu da bi poslije toga sišao dolje. Na tlu sam odvezao konopac u namjeri da je kontrolirano spustim (kantu koju sam natovario sa 250kg crijepova...).
Ako pročitate pitanje broj 11 iz prethodnog formulara, ustanovit će te da sam u to vrijeme vagao nekih 75kg.

Veoma iznenađen povodom gubljenja tla pod nogama, izgubio sam "duhovnu prisebnost" i zaboravio u svoj toj frci ispustiti konopac iz ruku. Mogu reći da u tom trenutku nisam bio pri sebi.
Mislim da ovdje ne trebam navoditi, da sam velikom brzinom išao ka gore. Otprilike u visini trećeg kata sam se sreo s kantom (uh).. . Taj susret objašnjava frakturu lubanje i lom ključne kosti.
Neznatno sporije nastavio sam putanju ka vrhu i tek sam se zaustavio kad su mi vrhovi prstiju upali u rolu koja je označavala najvišu točku. Bol koji ne mogu opisati je uzrokovao lomljenjem tri prsta i dva nokta.

Mimo svih bolova, ja ne gubim svoju prisebnost i održavam se na konopcu, kojeg ne smijem ispustiti iz ruku ni pod koju cijenu. Kanta, koja je u međuvremenu stigla na cilj, pod svom svojom jačinom i težinom udara o tlo i izbija i lomi svoje dno. Time dolazi do pražnjenja iste.
Kao što rekoh u prošlom formularu kod točke 11, vagao sam 75kg i samim time znatno teži od prazne kante u tom trenutku. Kao što već možete zamisliti, počeo je veoma brz silazak.

U visini trećeg kata sam ponovno sreo kantu ovaj put dolazeći odozgo. Susret s kantom koji kao posljedice nosi sljedeće:
Slomljeni zglobovi na obje noge, lom lijevog koljena i ogrebotine po nogama i rukama. Ovaj put znatno usporen nastavio sam putanju ka tlu,gdje sam pri prizemljivanju na izlomljene crijepove slomio tri pršljena, bol koju nisam ni registrirao.

Dok sam tako ležao dolje, sav izlomljen na izlomljenim crijepovima i promatrao kantu koja je bez dna visila na visini šestog kata, ostao sam ponovno bez svoje "duhovne prisutnosti" i pustio sam konopac. Ovaj put je kanta bez ikakvog zastoja krenula ka meni i izbila mi tri zuba i slomila nos.
Veoma mi je žao zbog svega ovoga i nadam se da sam vam ovim opisom olakšao buduće razmatranje.

U slučaju da vam nedostaju precizniji detalji, stojim vam na raspolaganju.