Stare horvatske regule lepoga ponašanja

Hodeč, z rukami se ne dopušča lamatati niti sedeč z nogami zvoniti, a niti se preveč zritavati


Pri stolu ni lepo s persti bubnjati, zubmi škripati ili zehajuč kakti vuk zavijati, a niti kak prostak se celim telom rastezati i pri tom zdehavati i puhati kak nadušlivec


Ak se hoče kašlati ili kehnuti, pošteno je gubec na stran obrnuti i z ropcem ga pokriti, a pri tem robec ne sme bit zasran z stvrdnutimi šmrkli i drugim nesnagama od prošlotednog kehanja i kašlanja


Ak negdo hoče hračkati ili se seknuti naj se z ropcem pokrit na stran obrne i dok se sekne naj ne tuli kakti vol, a hrački naj ostaneju v ropcu, a ne okoli po stolu, ljudem po oblekama i goloj koži špricati


Pri stolu ruke i zubi trebaju biti čisti, a ak je kaj od jela med zubmi ostalo gerdo je videti če se to z nožom, vilicom, a još menše ze persti vun trebi. Zemi lepo dreveni zubotrebec (če je zubotrebce domačin del na stol), pokri z rukom gubec i skopaj to po skrivečki i ne pluvaj to po celom stolu nego po skrivečki lepo pod stol po tiho i kulturno pluni


Vu društvu novte obrezavati ili pak ogrizavati ni lepo videti, a hudo je i odurno po nosu s persti dupsti i po njemu červe iskati


Če se z nekim spominjaš, ni lepo pajdašu z persti pred nosom mahati, natreskavati ga, z laktom vu rebra drukati i za opravu ga natezati


Na silu se smejuč dodvoravati se i šmajhlati nekomu, ne služi ti na čast. Isto tak smejati se tak da se ni gromovi i strele ne čujeju, a i tak da zevaš kak som i sve ščrbe svima pokazivaš, ni lepo videti


Ako pri stolu nešče spelava norije i za šalu norija i tebe dotakne, treba je z smehom sprejeti i ne kvariti veselo raspoloženje pajdašije


Ak pri stolu nešči još po malo nekaj jede ni lepo povedati odurni vic gde je dreka ili kakve druge gnjusobe, kaj se nebi siromak onaj jedeč tu zbljuval, a još menše je spametno delati komedije na domaču političku temu, kaj ti se lehko radi tega more dojti vu rešt


Pri stolu se hlačnjak ne popravlja, a niti se kapči šlic. Takaj se niti gače za dretu ne natežeju, a isto tak se med nogami po jajcah ili kakvoj drugoj meštriji ne češe bez hude sile


Pri stolu se ne loviju buhe, vuši ili kaj takvoga drugoga puzečega gada i smrada. Če se na drugom kaj takvoga vidi ne početi kričati, nego kak se najtiše more z ancuga ili las se zeme, med persti zdrobi i da nišči drugi to ne čuti pod stol hiti


Ak su kuharice malo zavlekle pa se na jelo malo dulje čeka ni lepo zubmi škripati, z očima kolutati, glasno pridihavati, spitavati: kaj bu kaj za jesti i davati druge znake po kojemi bi se moglo videti da si lakomi gladuš


Če je juha kipuča ni lepo vleči vu se i srkati kak da se čuje struganje kravskoga vagira ili kotača na zdencu


Ak se u posudi najde kakav smrad ili bilo kaj odurnega, to se spersti zvadi po skrivečki. Če se na jeziku hvezne, pljune se van, a gubec se pokrije i na stran obrne


Če je negdo tak lakom da v čubu meče kipuče jelo, ni lepo v ruku ili susedu vu ancug, neg treba na pod plunuti


Smrdeče štunfe ili obujke na nogah vu fino društvo se ne nosiju, a takaj se pezdenje dopušča samo med puno ljudi, tak da se ne čuti, ak se skrije vu hižnome domačem smradu i smrdočini


Ak je na stol došlo meso s koščicama, njih buš kulturno oglobal, a ne po pesje shrskal. Koščice buš lepo isto tak kulturno pridržaval v levoj ruki, a ne rashitaval okolo ili z njima okolo streljal. Posle bu ti neko od domačih donesel nekakvu posudu kam buš kosti del


Celo vreme pri jelu, gerdo je videti i čuti ak negdo z čubami kak prasica cmokoče, ak mu se scejava po bradi i anjcugu, a persti su mu masni kak da je z rukom napoja mešal. Ni treba ruke brisati vu stolnjak tak da se to tam vidi


Tuđu žensku pri stolu ne ščipati i pod stolom s kolenima smicati ili joj z rukom oko gač prčkati


Ak su tu mužikaši, onda se bu i tancalo. Pri tancu tuđu babu nesmeš preveč stiskati tak da bi to videl njezin muž, a još menje da bi se videlo kak ju z nečim "tvrdim" po malo žuglaš i na greh vlečeš